< Vijesti

3. zagrebački fotomaratonPravila sudjelovanja na fotomaratonu su slijedeća:

* svaki natjecatelj da bi sudjelovao mora imati digitalni fotoaparat, memorijsku karticu i uplaćenu kotizaciju.
* svaki natjecatelj na kraju natjecanja mora predati 24 fotografije u JPG formatu ukoliko želi konkurirati za nagrade.
* na memorijskoj kartici smiju biti samo te 24 fotografije, ukoliko imate višak ili manjak fotografija to znači diskvalifikaciju.
* na kraju natjecanja fotografije će biti presnimljene sa memorijske kartice natjecatelja te natjecatelj smije objavljivati fotografije gdje god želi.
* fotografije će na kraju žiriranja biti objavljene u galeriji fotomaratona i na izložbi.
* sve fotografije ostaju u vlasništvu natjecatelja, ali prijavom natjecatelj dopušta da se fotografije koriste u promotivne svrhe Fotomaratona, a udruga Fotomaraton se obvezuje da fotografije natjecatelja neće koristiti u komercijalne svrhe.
* fotografije nastale prema jednoj temi, koja će biti označena, će moći biti korištene bez naknade autoru fotografije/natjecatelju od strane dm – drogerie markt d.o.o. koji će moći koristiti fotografije u svoje promotivne svrhe.
* poželjno je da je svaki natjecatelj dobre volje, a ako nije potrudit ćemo se oraspoložiti Vas.
* organizator se obavezuje da će pozirati natjecatelju ukoliko to natjecatelj zatraži.
* organizator se nada da sve ove pravne točke zapravo nisu potrebne 🙂