< Vijesti

Studentski natječaj za putujuću izložbu u sklopu PDP CONFERENCEKoja je budućnost tiska i na koji način može biti unaprijeđen dizajn grafičkog proizvoda? Što je to što je više od grafičkog dizajna i što se dobiva kada se autor kroz svoj rad oslanja na različite umjetničke discipline ili se koristi različitim tehnološkim inovacijama? Na koji način fotografija može biti inovativna i u kojem pravcu bi se ta umjetnička grana mogla razvijati?

To su pitanja kojima se bavi ovogodišnja PDP (print, design, photography) Conference čija je tema BEYOND. Konferencija se održava od 21.-23. svibnja u Novom Sadu, a obuhvaća seriju predavanja renomiranih autora i stručnjaka iz područja tiska, dizajna i fotografije.

U sklopu konferencije održava se i studentski natječaj u 2 kategorije: fotografija i dizajn plakata. Natječaj je otvoren do 25. travnja, a izabrani radovi biti će dio putujuće izložbe. Teme za oba dva natječaja su slobodne, no radovi ni u kojem slučaju ne smiju propagirati rasnu, vjersku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu diskriminaciju. Natječaj je međunarodnog karaktera i na njemu mogu sudjelovati studenti svih godina (Bsc, Msc, PhD).

Detaljne informacije o prijavama radova možete pronaći na:

http://pdp.rs/dizajn-plakata/

http://pdp.rs/fotografija/

A sve ostale informacije o PDP konferenciji na: http://pdp.rs/