< Vijesti

Vlado Martek – Vanjske granice fotografijeOTVORENJE I RAZGOVOR S UMJETNIKOM

 

ponedjeljak, 7. 11. u 19 sati

Galerija Spot, Ured za fotografiju, Čanićeva 6

 

Fotografija kao materijal, kao predmet, kao fetiš; obiteljska fotografija. Fotografija kao akcija, fotografija kao fetiš i predmet istovremeno. Fotografija kao podloga, assemblage, kolaž; fotografija kao medij, inscenirana fotografija, fotografija kao aktualni portret; fotografija kao dokument. Fotografija kao medij, fotografije konceptualističkih promjena. Pripremanje za fotografiju. Prorez kroz fotografiju da bi se doprlo do neke druge stvarnosti, da bi se razbilo automatiziranost. Fotografija kao papir što implicira materijalnost, podlogu, fetiš, medij, dokument.

 

Izložba je otvorena do 2. 12. 2016..

 

* analogna i digitalna fotografija, različite tehnike i materijali

 

Radno vrijeme:

PON – PET

16 – 20 h

*Ili prema dogovoru.