< Vijesti

Započeo natječaj “LOMOGRAFIJA MJESECA”Lomografi!

Pred vama su novi lomografski izazovi – lomografski mjeseci u kojima ćemo konstantno nagrađivati vaše najbolje lomografske fotografije! Organ Vida u suradnji sa Lomography Croatia započinje sa ciklusom Lomografija mjeseca. Svakog mjeseca odabrat će najbolju, najinteresantniju, najšareniju ili najzabavniju lomografsku fotografiju. Autor odabrane fotografije biti će nagrađen sa jednim od lomografskih gadgeta iz Lomography shopa. Također, odabrana fotografija biti će objavljena na Organ Vida siteu gdje će se na naslovnici zadržati idućih mjeseca dana (do novog izbora).
Vijest o mjesečnom odabiru sa podacima o autoru objavljivati ćemo na svim društvenim mrežama kao i fotografskim portalima.

Na redu je, dakle, natječaj za mjesec listopad. Biramo najbolju lomografiju od svih pristiglih taj mjesec i objavljujemo je koncem istoga! Kako biste sudjelovali na natječaju potrebno je prijaviti svojih jednu, dvije ili tri lomografije te popuniti podatke o sebi putem aplikacijske forme. Tema je slobodna!

Prijavite se već sada, osvojite lomografiju mjeseca i  ludi lomografski fotić svaki mjesec!

Sretno